Zpracování osobních údajů (GDPR)

Odesláním poptávkového formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

1. Souhlas udělujete Správci FOP Vladimír Jelínek – Dřevovýroba Jelínek se sídlem Turnov, Prouskova 1347, PSČ 51101. IČ: 47482150. DIČ CZ6612080849. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Turnov. Souhlas se zpracováním těchto údajů:

  • Jméno a příjmení
  • E-mail
  • Telefonní číslo

Tyto údaje jsou nutné ke zpracování cenové nabídky našich služeb, jednání o této nabídce a k odpovídání na Vaše dotazy. Tyto údaje budeme uchovávat po dobu jednání o uzavření smlouvy a nejdéle po dobu 10 let pro evidenční plnění – neudělíte-li souhlas k dalšímu zpracování.

2. Osobní údaje zpracovává Správce, pro nějž však mohou zpracovávat tyto údaje i jiní zpracovatelé:

- Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

3. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na drevovyrobajelinek@seznam.cz. Dále máte právo:

  • požadovat informaci jaké osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k osobním údajům, aktualizovat je či opravit,
  • požadovat vymazání osobních údajů,
  • v případě pochybností o zpracování se můžete obrátit na nás či Úřad pro ochranu osobních údajů.